Monipuoliset ratkaisut

Asiantuntijoillamme on monipuolinen kokemus kaivosteollisuuden erityispiirteistä sekä jatkuvasti kehittyvästä ICT -alasta. Tarjoamme ratkaisut asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Olemme luotettava ja asiantunteva kumppani liiketoiminnan eri vaiheisiin.

Ratkaisuillamme pyrimme tehostamaan toiminnoista ja prosesseista syntyvän tiedon käsittelyä. Näin tuomme lisäarvoa asiakkaidemme koko liiketoiminnalle. Tiedon keskitetty varastointi sekä integraatiot yrityksen järjestelmien ja kolmansien osapuolien tuotteiden välillä mahdollistavat koko arvoketjun tehokkaan arvioinnin. Järjestelmiin siiloutuneesta tiedosta saadaan lisäarvoa tiedon jalostamisen ja tehokkaan hyödyntämisen kautta. Tämä tukee päätöksentekoa kaikilla organisaation tasoilla.

Toimimme järjestelmien, tiedonhallinnan ja palvelujen asiantuntijana muun muassa seuraavilla alueilla.