’’PyhäNet Oy on Pyhäjärven (51%) ja Haapajärven (31%) kaupunkien sekä Kärsämäen kunnan (18%) omistama vuonna 2013 perustettu verkkoyhtiö. Yhtiö on rakentanut valokuituyhteydet omistajakuntiensa alueille sekä osin myös Kiuruvedelle ja Reisjärvelle. Lisäksi PyhäNet on osakkaana Reisjärven valokuituyhtiö R-Netissä ja vastaa heidän asiakkuuksistaan.’’ Pyhänet 2023, pyhanet.fi.

Vuonna 2021 toteutimme asiakkaamme, verkkoyhtiö Pyhänetin, palvelutuotannon muutoksen ja siirtämisen omaan tuotantoon. Muutoksen taustalla oli asiakkaan halu kehittää yrityksen palveluita kilpailukykyisempään ja asiakaslähtöisempään suuntaan. Vuosien yhteistyö palveluiden ylläpidossa ja kehittämisessä on auttanut muodostamaan syvällisen ymmärryksen asiakkaan liiketoiminnasta ja toimintakentästä, mikä on antanut hyvät eväät tämän laajuisen projektin toteutukselle. Asiakkaan pitkäaikainen tavoite tuotannon siirtämisestä omiin käsiin ja toiminnan kehittämisestä edelleen alkoi konkretisoitua keväällä 2021, kun projektia alustava suunnittelu käynnistyi. Selvitystyötä tehtiin muun muassa sen osalta, mitä muutos tarkoittaisi toiminnalle ja mitä vaihtoehtoja toteutukselle olisi.

Varsinainen suunnittelu alkoi vaihtoehtojen kartoituksella sekä palvelumallin että teknisen toteutuksen osalta, mitä tehtiin asiakkaan kriteereiden ja tavoitteiden mukaisesti ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Projektin kokonaisvaltainen suunnittelu sisälsi muun muassa laite- ja sovellushankintojen suunnittelua ja tekemistä sekä asiakkaan konsultointia suunnittelun edetessä. Suunnittelua seurasi testiympäristön rakentaminen ja muun muassa laitteiden testaus. Myöhemmin palvelun avaaminen testikäyttäjille ja pilottiasiakkaille antoi tärkeää tietoa valittujen ratkaisujen toimivuudesta ja tuotantoa päästiin koeponnistamaan. Onnistuneiden testausten jälkeen voitiin varsinaisen käyttöönoton aikataulu ja toimet määritellä tarkemmin. Toiminnan ja asiakkaiden siirtäminen uuteen tuotantomalliin oli suunniteltu tehtäväksi vaiheittain ja siirrot toteutettiin kaikkien asiakkaiden osalta marraskuun 2021 aikana.

Pyhänet Oy:n toimitusjohtaja Eetu Pekola kommentoi yhteistyötä seuraavasti:

”Toteutettu kehitysprojekti oli yhtiön historian mittavin ja laajavaikutteisin, kun käytännössä koko yhtiön tuotanto uudistettiin. Tällaisen muutostyön kohdalla riskit ovat suuret ja valmistautuminen täytyy tehdä huolella. Nämä seikat huomioiden kehitysprojekti toteutettiin kuitenkin M-Solutionsin kanssa poikkeuksellisen nopeasti. M-Solutions laati selkeän toteutussuunnitelman ja aikataulun sekä toteutti projektin ammattitaitoisesti ja ilman ensimmäistäkään viivästymistä sovituista aikatauluista. Voin todeta, että uuden tuotantomallin käyttöönotto sujui ongelmitta, koska vain muutaman asiakkaamme yhteys oli toimimaton muutoksen jälkeen. Nämäkin yhteydet korjattiin tuntien sisään.
Käyttöönoton jälkeen tuotanto on pyörinyt suhteellisen ongelmitta. Tämän mittakaavan muutoksissa on selvää, että joitakin ennalta-arvaamattomia haasteita saattaa esiintyä. M-Solutions kuitenkin ratkaisi ne hyvin nopeasti, jopa niin että pysyvä korjaus löytyi saman työpäivän aikana. Yhteistyö M-Solutionsin kanssa on ollut mutkatonta ja heissä yhdistyy kaksi tärkeimpinä pitämääni kumppanin ominaisuutta: he ovat todella ammattitaitoisia ja heidän sanaansa voi luottaa.”

Tuotanto on pyörinyt sujuvasti ja eteen tulleet haasteet on pystytty ratkaisemaan nopeasti. Toiminnan jatkuvaa tarkastelua ja kehittämistä jatketaan asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä, tulevaisuuden tarpeita ja tavoitteita silmällä pitäen.