M-Solutions on mukana helmikuussa käynnistyneessä projektissa, jossa tavoitteena on kaivosten sulkemisen kehittäminen digitalisaation avulla. Tarkempaa tietoa projektista verkkosivuilta https://closurematic.com/ . Alla projektin virallinen tiedote.

 

Uusi innovaatioprojekti raaka-ainesektorilla – Closurematic

Julkaistu: 14.03.2018

Kaivoshankkeet ovat ainutlaatuisia teollisia toimintoja, koska niiden kestoaika on lähtökohtaisesti rajallinen. Kaivosten laadukas sulkeminen on erityisen tärkeää eurooppalaiselle kaivosteollisuudelle. Tiheästi asutuilla seuduilla toimiminen edellyttää hyvää ympäristöasioiden hallintaa kaikilta kaivoshankkeilta. Kaivosten sulkeminen ja sulkemisen jälkeinen aika ovat avainasemassa kaivosten ympäristövaikutusten vähentämisessä. Lisäksi sulkemisen jälkeinen aika tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja kestäviä alueellisia hyötyjä, mikäli sulkeminen suunnitellaan ja toteutetaan hyvin.

Kaivoksen sulkeminen on pitkä, jatkuva prosessi, joka alkaa jo kaivoshankkeen suunnitteluvaiheessa. Jatkuva sulkeminen, jossa koko ajan vähennetään riskejä ja epävarmuuksia, on kaivosalan nykyinen menettelytapa parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. Se on myös merkittävä haaste työn monimutkaisuuden, epävarmuuksien ja lukuisten sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien vuoksi. Siihen liittyy myös huomattavia taloudellisia vastuita. Useimmiten kaivos- ja ympäristöviranomaiset vaativat myös virallisia sulkemissuunnitelmia.

Kaivoksen sulkemisen monimutkaisuus ja pitkäkestoisuus tekevät staattisista, paperille tulostetuista sulkemissuunnitelmista huonosti sopivia nykykäytännön mukaiseen kaivosten sulkemiseen. Tarvitaan digitaalisia työkaluja, jotka auttavat sulkemisen suunnittelussa, toteuttamisessa, seurannassa ja viestinnässä sekä sulkemiseen liittyvien dokumenttien ja datan hallinnassa.

Tämän vuoksi EIT RawMaterialsin jäsenet GTK, BRGM ja DMT, yhdessä M-Solutions Oy:n ja Hannukainen Mining:in kanssa saivat rahoituksen innovaatioprojektille, joka kehittää digitaalisia työkaluja kaivosten sulkemisprosessin hallintaan.

Kolmevuotinen projekti nimeltään Closurematic (www.closurematic.com) käynnistyi helmikuun alussa 2018 Kuopiossa tavoitteenaan kaivosten sulkemisen kehittäminen digitalisaation avulla. Projekti kehittää järjestelmän, jossa on valmiita pohjia ja opastusta eritasoisten sulkemissuunnitelmien laadintaan, aiheenmukaista teknistä tukimateriaalia eri sulkemiskysymyksiin, ominaisuuksia sulkemiseen liittyvän datan keräämiseen ja hallintaan, ja työkaluja sulkemisen seurantaan ja hallintaan.

Projektia koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muut partnerit ovat Ranskan geologian tutkimuskeskus (BRGM), DMT consulting group (osa TÜV Nord Group:ia), M-Solutions Oy, ja Hannukainen Mining Oy.

Lisätietoja antavat:
GTK: Lauri Solismaa, lauri.solismaa@gtk.fi
BRGM: Gaël Bellenfant, g.bellenfant@brgm.fr
DMT: Philip Mittelstädt, philip.mittelstädt@dmt-group.com
M-Solutions: Janne Montonen, janne.montonen@m-solutions.fi
Hannukainen Mining: Jaana Koivumaa, jaana.koivumaa@hannukainenmining.fi

EIT RawMaterials on maailmanlaajuisesti suurin ja vahvin raaka-ainesektorin konsortio. Sen laittoi alulle ja sitä rahoittaa Euroopan Unionin organisaatio EIT (European Institute of Innovation and Technology). EIT RawMaterials:in tehtävänä on kehittää raaka-ainealasta yksi Euroopan vahvuuksista edistämällä kilpailukykyä, kasvua ja Euroopan raaka-ainesektorin houkuttelevuutta radikaalien innovaatioiden, uusien koulutuksellisten lähestymistapojen ja yrittäjyyden tukemisen avulla. EIT RawMaterials yhdistää yli 120 jäsenorganisaatiota – akateemisia ja tutkimusorganisaatioita sekä yrityksiä – yli 20 EU maasta.

Lisätietoja saat osoitteesta: www.eitrawmaterials.eu