Kaivosten digitransformaatio seminaarissa Vuokatissa kuultiin puheenvuoroja digitalisaatiosta, uusista teknologioista, tiedon siiloutumisesta ja ekosysteemeistä. Pohdittiin, mitä mahdollisuuksia uudet teknologiat tuovat ja mitä esteitä on tiellä digitaaliseen transformaatioon.
Yhteinen ymmärrys saavutettiin mm. datan integroimisen ja palvelualustan tarpeesta sekä yhteistyön tärkeydestä. Uskomme, että kaikki lähtivät seminaarista mukanaan uusia ideoita ja ajatuksia kehittää omaa toimintaa, ja yhdessä koko teollisuutta eteenpäin.

Digitalisaation myötä asioita pystytään tekemään ja jakamaan yhä helpommin ja kätevämmillä työkaluilla kuin aikaisemmin. Uusien teknologioiden kehittyminen tuo vuosi vuodelta yhä hienompia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, mallintamiseen ja erilaisen tiedon keräämiseen. Esimerkiksi Big Data, IoT ja Industry 4.0 tuovat lähes loputtomasti mahdollisuuksia, mutta kysymykseksi jää, kuinka niitä todella hyödynnetään liiketoiminnassa? Digitaalinen transformaatio on sitä, että toiminnasta syntyvien tietojen pohjalta voidaan toimintaa tehostaa, innovoida ja saavuttaa kilpailuetua. Käytetään hyväksi uusien teknologioiden mahdollisuuksia ja tietoa kaikista toiminnan eri osa-alueista, koneista, järjestelmistä ja prosesseista. Digitalisaatiosta digitaaliseen transformaatioon siirtyminen tarkoittaa kuitenkin strategian, kulttuurin, toiminnan ja ajatusmallien läpikäymistä. Uusien teknologioiden hypetyksen keskellä täytyy organisaatioiden löytää tavat tehokkaasti hyödyntää näitä teknologioita. Huonoimmassa tapauksessa tietoa syntyy huikeita määriä, mutta ilman tehokasta tiedonhallintaa se siiloutuu eri järjestelmiin ja prosesseihin, eikä tuo läpinäkyvyyttä tai kokonaiskäsitystä toiminnasta.