Tietoa…

syntyy yrityksen monista eri toiminnoista ja näitä toimintoja tuetaan usein erilaisilla järjestelmillä, joihin tieto helposti siiloutuu ja analysointi hankaloituu. Lisäksi toiminnassa käytetään paljon eri palveluntarjoajia, joiden tuottama tieto ei integroidu osaksi arvoketjua. Tämä tekee kokonaiskäsityksen muodostamisesta hankalaa ja aikaa vievää. Yhdessä monipuolisen palvelutarjoaman ja M-IDIS® järjestelmän avulla poistamme rajoitteita asiakkaidemme tiedonkäsittelyssä ja toimintaa hankaloittavia tietosiiloja.

Paras kokonaisratkaisu…

saavutetaan, kun palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti aivan IT infrastruktuurin ruohonjuuritasolta ihmisten ohjaukseen ja koulutukseen. Laajan osaamisemme avulla tuemme voimakkaasti asiakkaidemme liiketoiminnan kehittämistä. Toimimme asiakkaidemme asiantuntevana kumppanina koko liiketoiminnan elinkaaren ajan auttaen heitä kasvavien tietomäärien hallinnassa ja hyödyntämisessä.

Konsultointipalvelut

Kehityspalvelut

Tehokkaampaa, tuottavampaa ja turvallisempaa liiketoimintaa?

Ota yhteyttä
Ota yhteyttä