Helsingissä järjestetty Mines & Technology tapahtuma tarjosi monia uusia kontakteja ja hyviä kehitysideoita tulevaisuudelle. Tapahtumassa puheet ja keskustelut kiersivät digitalisaation, innovaation ja uusien teknologioiden teemojen ympärillä. Uusista teknologioista oli esillä erityisesti IoT (Internet of things), AI (Artificial intelligence) ja VR (Virtual reality) liittyvät innovaatiot. Eräs puhuja nosti esille tärkeän huomion siitä, että yhteistyö on elintärkeässä osassa innovaatioiden mahdollistamisessa. Innovoinnin edistäminen tekee kasvun ja kehittymisen mahdolliseksi.

Keskusteluissa muodostui myös yhteisymmärrys siitä, että varsinkin uusien teknologioiden myötä tarvitaan alusta kaikelle erilaiselle tiedolle. Sillä kaiken hyvän myötä, mitä uudet teknologiat tuovat tullessaan, tulevat myös usein haasteet tiedonhallinnassa ja uudet tietosiilot. Kaikkien eri toimittajien tulisi siirtyä sanoista tekoihin ja tehdä aidosti yhteistyötä auttaaksemme asiakkaitamme pääsemään eroon tietosiiloista. Yhteistyön avulla voimme selättää yhä hankalampia haasteita, joita tulevaisuus tuo tullessaan. Jatketaan yhä uraauurtavien teknologioiden kehittämistä, mutta varmistetaan myös yhdessä, että asiakkaillamme on keinot hallita dataa yhä paremmin.