M-Solutions Oy on virallisesti hyväksytty EIT Raw Materials projektikumppaniksi. Projektikumppanina jaamme osaamistamme ja asiantuntijuuttamme projekteissa, joiden päämääränä on innovoida ja kehittää raaka-aine sektoria Euroopassa.

Tämän hetkinen innovaatioprojekti – Closurematic – käynnistyi helmikuussa 2018. Projektin tarkoituksena on kaivosten sulkemisen kehittäminen digitalisaation avulla. Projekti kehittää järjestelmän, jossa on valmiita pohjia ja opastusta eritasoisten sulkemissuunnitelmien laadintaan, aiheenmukaista teknistä tukimateriaalia eri sulkemiskysymyksiin, ominaisuuksia sulkemiseen liittyvän datan keräämiseen ja hallintaan, ja työkaluja sulkemisen seurantaan ja hallintaan.
Lisätietoa projektista saat osoitteesta: www.closurematic.com

EIT Raw Materials on Euroopan innovaatio ja teknologiainstituutin (EIT) innovaatioyhteisö, joka varmistaa raaka-aineiden saatavuuden, käytettävyyden ja kestävän käytön niin taloudessa kuin kansalaisten keskuudessakin. EIT on Budapestissa toimiva riippumaton EU-elin, jonka tehtävänä on parantaa Euroopan innovointikykyä.

Lisätietoa EIT Raw Materials verkkosivuilta: www.eitrawmaterials.eu